Partnere

Realdream samarbejder med en række af verdens førende producenter og udviklere af Software og Hardware, og har tæt relation til disse globale amerikanske virksomheder.

Disse virksomheder tilfører os stor værdi i kraft af deres kolossale virksomhedsapparat, som giver os viden om strategier på et tidligt tidspunkt, og tilgang til nye teknologier og devices.  

Vores erfaring, indsigt og tilgang til det danske skolesystem, er værdifuld viden for disse firmaer, der på en lang række områder søger at tillægge deres kerneprodukter pædagogisk værdi.  Dette ansvar for education er dybt rodfæstet i Amerikanske virksomhedskultur, og social responsibility er blevet en væsentlig faktor og konkurrenceparameter – ligesom det er af stor betydning  for leverandøren at kunne tilrette sit produkt til den danske skolepraksis,

Vi introducerer, udvikler og tilrettelægger disse producenters produkter og søger at samle deres fælles interesse og bidrage til at integrere it i skolerne.

Vi har således direkte adgang til paletten af førende leverandører, og kan derfor formidle løsninger på en lang række af de problemer der kendetegner pædagogisk  IT-infrastruktur landet over.

INTEL

INTEL – verdens førende producent af computer processorer, har en særdeles aktiv skandinavisk education division, og har globalt initiativer som Bridging our future:

Bidrager til netværksdannelse, udvikling, skaber rum for visions- og strategiudvikling, og søger gennem en række initiativer at bane vej for yderligere integration af it-baseret undervisning.

DELL

DELL – en af verdens største computer producenter, har markeret sig stærk omkring tablets til skolebrug – bla. dette:

DELL er meget aktive på at få et tæt kendskab til danske skoleforhold, og bidrager med systemtilretning, og setup på udstyr. DELL ser læring som et nødvendigt addon til devices i educationsektoren.

MAKERBOT

MAKERBOT – Brooklyn firma nu ejet af STRATASYS, skaberne af consumer 3d-print teknologien, og den absolut førende aktør på 3d-print i education sektoren. Har bla. udviklet Thingiverse.com og Apps. som fx. Makerbot Print Shop, og har fundet et kolosalt læringsnetværk i US, hvor de skaber mulighed for at lærere kan udvikle, dele og remediere forløb og design.

 

 

Microsoft

Microsoft – Igennem en lang årrække aktive omkring dansk skolevæsen, medvirker til en række netværksdannelser, og skaber mulighed for projekter og deltager i udviklingssamarbejder, og har som leverandør en stor interesse i at deres produkter tilrettes til fremtidens behov. Er med deres produktportefølje integreret i alle danske undervisningsinstitutioner.

 

Hvad kendetegner vores partnere

Fælles for disse firmaer er at de har en meget bred portefølje, og de i kraft af disse kan afhjælpe stort set alle problemstillinger, og mobilisere ekstern problemløsning på meget højt niveau, i et tempo der modsvarer skolens behov.

Fælles er også at vi oplever en reel interesse for, og ønske om, at bidrage til at få merværdi ud af deres produkter, og at de alle er vidende om den økonomiske formåen i skolesystemet, og at de gerne bidrager til seriøse læringstiltag og etablering af didaktiske design, der får teknologien i spil som et løft og en lettelse i lærere og elevers hverdag…

Realdream sammen med partneren DELL