Virtuel læring i praksis

Vi afvikler virtuel undervisning, med udgangspunkt i pædagogiske og faglige mål.

Vi bygger virtuelle skoler, klasser og lektioner. Afvikler og drifter undervisning. Vi rådgiver omkring, og udarbejder undervisningsforløb. Vi og bygger, administrerer og hoster OpenSim. Vi laver snitflader, opsætter viewere og tilretter skolesystemer.  Vi samarbejder med kommunale IT-afdelinger, og har stor erfaring i netværksdrift på skoleområdet. Vi giver konsulentbistand på generelle og specifikke problemfelter. Vi skaber kontakter globalt og har vidensdatabaser der dækker de igangværende cutting edge teknologier.

3D-design og 3D-print: Vi laver projekter og processer på alle platforme. Læringsforløb i Tinkercad – understøtter alle devices på alle platforme.

 
Se eksempler på læringsforløb på vores YouTube kanal her:

https://www.youtube.com/channel/UCFItnrUuPgIUgr29ei_t-_A