Om RealDream

RealDream er en konsulent virksomhed, der specialiserer sig i at skabe og tænke læring på en ny og anderledes måde!

Vi er et konsulent team, som alle har brænder for at skabe og formidle læring på et højt fagligt niveau – i elevhøjde.

  • VISION At skabe og formidle læring, der motiverer og skaber engagement blandt elever, netop ved i højere grad at inddrage eleverne, og gøre dem til kreative og ansvarlige producenter i deres egne læringsprocesser.
  • HVADAvanceret teknologi i et simpelt setup. Vi anviser værktøjer og apps, der passer til opgaven, eleverne og forløbet. Vi leverer rådgivning til skoler, kommuner og ministerier i valg af teknologier og løsninger i forbindelse med virtuelle undervisningsforløb. Vi tilrettelægger individuelle forløb for elever med særlige behov.
  • HVORDANVi hjælper med planlægning, afvikling, evaluering af virtuel undervisning. Vi skaber Project based, collaborative læringsfælleskaber, med udgangspunkt i eksisterende årsplaner, faghæfter og individuelle mål. Vi bidrager med understøttende indsatser, skaber skolekultur, vejleder om forandringsprocesser, og løfter tekniske vanskeligheder. – Vi skaber Praksisnær læring!

Ansatte i RealDream

Tom Rasmussen – Partner og Co-Founder

Tom er oprindeligt uddannet skolelærer, men har de sidste 14 år arbejdet som pædagogisk it konsulent og oplægsholder. Tom har stor erfaring indenfor udvikling og undervisning i læring og IKT, og har udviklet og afholdt kurser i it som kompenserende og motiverende redskab for alle målgrupper. Tom har desuden stor indsigt i specialundervisningsområdet, og har i mange år haft fokus på at forbedre læringsvilkår og muligheder for elever med særlig behov.

Konrad Jon  – Pædagogisk lærings konsulent og designer

Konrad har stor undervisningserfaring inden for folkeskolen, og har for nylig koblet den teknologiske dimension til sin pædagogiske profil, og er i dag virksomhedens primær designer indenfor 3D design og print. Konrad tilrettelægger de tekniske og pædagogiske rammer til alle læringsforløb og workshops i 3D design og Print.

Jens Kjær Olsen – Pædagogisk It konsulent og vores ekspert i vores virtuelle undervisning miljø.

Jens er uddannet skolelærer og har over 40 års undervisningserfaring som underviser. Jens’ har de sidste mange år gjort sig til ekspert på, hvordan man kan koble den pædagogiske og faglige undervisning til en teknologisk dimension, der rummer nye og anderledes muligheder for læring. Han har udviklet læringsmiljøer og skrevet læringsmateriale om virtuel undervisning i flere år, og arbejder konstant på at forbedre og formidle nye undervisningspotentialer.

Eva Fog – Pædagogisk IT konsulent og ekspert i børn og IT

Eva har haft fokus på børn og IT siden 2009, mens interessen for teknologi/ IT og brugen heraf startede allerede i 1990. Eva er oprindeligt uddannet Rudolf Steiner pædagog, hvilket hendes kreative tilgang til alt teknologisk også bærer præg af.
Gennem eksperimentering med alle tilgængelige medier og teknologier, har hun undervist i og skabt undervisningsforløb for både børn og voksne indenfor skole og institutionsområdet i flere år.
Eva har siden 2002 haft en forkærlighed for 3D design og animation, og siden 3D printerens fødsel, er det blevet en naturlig forlængelse.
Derudover er Eva ekspert i, meningsdanner om og forkæmper for fremme af pigers tilgang til teknologi, IT og digitale medier.

Gustav Rasmussen

Virtuel Læringskonsulent med speciale i at skabe og designe virtuelle læringsmiljøer 

Mathias Spælling

Teknisk 3D Designer

Christina van der Keuk

Virtuel tekniker og udvikler