Kurser og workshops

RealDream har et bredt udvalg af kurser og workshops, der tilpasses og justeres efter behov og ønske. Vi afvikler blandt andet workshops/valghold i Teknologiforståelse (3D-design og robotteknologi), og Esport – med fagligt indhold.

Didaktisk 3D-design grundkursus for lærere

Kurset vil, gennem introduktion og øvelser, give deltagere et overblik over de muligheder og faglige potentialer, der ligger i at anvende 3D-design, som som et generelt læringsredskab i undervisningen.

Kurset vil fokusere på anvendelsen og implementeringen af 3D-design i pædagogisk og didaktisk sammenhæng, og vil give et grundlæggende kendskab og indblik i design som et inkluderende og kompenserende teknologisk værktøj.

Varighed: Kurset varer 1-2 dage.

Vælges et 2-dage forløb, vil deltagerne få mulighed for at designe og udarbejde forslag til egne læringsforløb i 3D-design og 3D-print med vejledning og sparring fra vores team.

 

Læringsworkshop i 3D-design og 3D-print

RealDream specialiserer sig i planlægge, organisere og afholde motiverende læringsworkshop i 3D-design og 3D-print.

Vi skræddersyr forløb til hvert enkelt forløb og behov, og tilpasser de didaktiske og pædagogiske rammer, så de opfylder og integrere alle fag og læringsmål.

Vi har en vision om at skabe værdifuld læring for alle og derfor  tilpasser og tilrettelægger vi læringsprocesser, hvor alle faglige behov mødes og inkluderes.

Vores workshops foregår som udgangspunkt altid i lærere og elevers eget miljø, så det bliver nemmere at adaptere læringsprocesserne til eget behov og rammer efterfølgende.

 

Eksempler på workshops:

2 dages læringsforløb i 3D-design og print.

Pakken indeholder:

  • Introduktion af RealDreams grundforløb til designsoftware, valgt ud fra eksisterende devices og it-infrastruktur.
  • Didaktiske overvejelser om, hvordan en undervisning med 3D-design planlægges og afvikles ud fra fra årsplan.
  • Afvikling af forløb.
  • Kompetenceløft af lærerteam – med udgangspunkt i teamets hverdag analyserer vi hvor og hvordan it kan indgå som et fagligt løft både for elever og lærere.

 

3 dages læringsforløb i 3D-design og 3D-print.
Inkl. elev- og lærerkursus i designsoftware, samt didaktisk og pædagogisk evaluering.

Pakken indeholder:

  • Introduktion af RealDreams grundforløb til software, valgt ud fra eksisterende devices og it-infrastruktur.
  • Didaktiske overvejelser om,hvordan en undervisning med 3D-design planlægges og afvikles ud fra årsplan.
  • Afvikling af forløb
  • Kompetenceløft af lærerteam – med udgangspunkt i teamets hverdag analyserer vi hvor og hvordan IT kan indgå som et fagligt løft både for elever og lærere.
  • Workshoppen afrundes med evaluering, præsentation og refleksion over læringsprocessen.