3D for elever med særlige behov

3D design og print kan bidrage til at forbedre læringsvilkår og –muligheder for elever med særlige behov. Det er et it teknologik læringsredskab, som gør det muligt at undervise og formidle læring på et højt fagligt niveau, men på en måde, som eleverne synes er sjov. Motivationsfaktoren er høj, når man kan se det, som man har designet, blive skabt for øjnene af én i en 3D printer.  

Det er en læringsstil, der i høj grad placerer ansvaret for læringen hos eleverne, da de får ejerskab og bliver stolte producenter af et konkret produkt. Teoridimensionen vendes til en mere håndgribelig praksis, der forvandler undervisningen til at være dynamisk og ’i børnehøjde’– eleverne får lov til at lege sig til læring, og det motiverer. Fagligheden bliver konsumeret på en måde, der gør undervisningen både mere forståelig, dels fordi der tilføjes det produktive element og fordi eleverne modtager en konstant visuel feedback ved at kunne følge og se udviklingen af deres designs.

Elever, der ikke er så bogligt stærke, får pludselig rig mulighed for at bidrage til fællesskabet og opgaven, når teori forvandles til håndgribelig praksis, og det øger deltagelsen blandt alle elevgrupper i klassen. De faglige og socialt svage elever oplever at deres kompetencer kommer mere i spil, og de kan pludselig være med på lige fod med resten af klassen – det skaber selvværd og rykker ved deres sociale rolle – pludselig er det ikke så vanskeligt at indgå i et fællesskab med andre.

Undervisning med 3d design og print øger praksisfællesskabet og fungerer også som et inklusionredskab, da vi pludselig kan lave en undervisning, der favner alle niveauer og behov.  Ofte er det sådan, at elever med særlige behov oplever at have særlige stærke teknologiske kompetencer, som kan gøre dem til ’specialister’ og ’eksperter’ i undervisningen, og give dem en ganske særlig anerkendelse, som både på kort og lang sigt kan være gavnlig i udviklingen af sociale og menneskelige kompetencer.