IT for elever med særlige behov

Vores personale har over 15 års erfaring med udvikling, afvikling og evaluering af kurser og workshops for kommuner. vi tilrettelægger forløb for STU’er efterskoler, botilbu mm.og skoler. Vi tilrettelægger forløb med avanceret teknologi – LEGO EV3, 3D-print og design

Realdream har gennem mere end ti år Udviklet og afviklet kurser og workshops for skoler og kommuner – med primært sigte omkring:

IT som kompenserende redskab for elever med særlige behov.

Vi har

  • Mere end 10 års erfaring med Dysleksi.
  • Fulgt og deltaget i udviklingen omkring Læse/skrive-støtte, samarbejde med MV-Nordic igennem mere end ti år omkring CD-Ord, dybt kendskab til cloudbaserede tale- og prædiktions værktøjer.
  • Været medstifter af Materialebasen på Skolekom, der der giver læsehandicappede adgang til digitaliseret materiale. – Laver kurser i tilgængelighed for lærere forældre, PPR,
  • Erfaring med med arbejde  med elever omkring AFS.
  • Stor erfaring i samarbejde med UU og forvaltning, varetager koordinationsopgaver og stilladserer elever med særlige behov.

Vi tilbyder

  • Kompetenceløft af kommunale resourcegrupper – vi laver oplæg og samarbejdsworkshop, der danner grundlag for fælles forståelse og fælles målsætning.
  • Værdiskabende samarbejder – vi arbejder på at matche elever med særlige egenskaber til nicher i erhvervslivet.
  • Designworkshops for elever med særlige behov – elever i STU, Teknisk Skole, Ungdomsskole og vi etablerer læringsforløb til specialskoler, bosteder, institutioner og andre på tværs af fag og tid, og med udgangspunkt i individet planlæger vi motiverende læringsforløb, der giver eleven anderledes syn på sig selv og læringen, og giver det pædagogiske personale mulighed for at oplev it-integration, som et kvalificerende løft i hverdagens …for alle..