3D design og 3D-print

RealDream arbejder med 3D-design og 3D-print som et differentierende og understøttende læringsværktøj.

Vi faciliteter:

  • Læringsmålstyret workshops for elever og pædagogisk personale.
  • Motiverende og engagerende undervisning.
  • Produktorienterede forløb.

3D-design og 3D-print i undervisningen

RealDream specialiserer sig i at faciliterer spændende og motiverende undervisning med 3D-design og 3D-print.

Læring i fokus

Vi planlægger, afvikler og evaluerer didaktiserede undervisningsforløb og workshops for elever, lærere og pædagogisk personale.

 Vi integrerer altid de enkelte fags konkrete fag- og læringsmål, så vi sikrer højt fagligt undervisning, der ikke forsinker eller afviger fra årsplanen.

Vi viser hvordan didaktiske strategier for integration af IT-værktøjer kan forbedre og optimere undervisning og læring for studerende, og tilfører undervisning en praktisk og produktorienteret dimension, der gør eleverne til aktive producenter i deres egne læringsforløb, og lærer dem at arbejde projekt- og løsningsorienteret med både idéudvikling til design og print af et slutprodukt.

3D design og print som motiverende og understøttende læringsværktøj

3D design og print inspirerer til kreativitet og innovation i klasseværelset, og fremmer nye måder at tilfører den traditionelle undervisning nye og anderledes dimensioner. Når teknologien inddrages og anvendes i undervisningen som et supplerende og understøttende værktøj, står vi med et unikt læringsredskab, der både bidrager til øget engagement og forståelse, fordi det der skal læres, kræver elevernes fulde deltagelse og engagement .

Eleverne oplever en skaberglæde, der gør dem dybt engageret og involveret, fordi de arbejder hand-on med at fremstille og udvikle deres individuelle design, og tilmed har mulighed for en visuel feedback hele vejen i processen, der gør læringen synlig og processen fascinerende.

Læringsperspektiverne i 3d design og print er derfor enormt værdifulde.