Det vi gør

 • Med udgangspunkt i faglige og sociale mål, tilrettelægger og afvikler vi didaktiske og tekniske kurser, læringsworkshop, undervisningsforløb, og trainee forløb.
 • Vi sikrer at teknologier introduceres og tages i brug som et værktøj i hverdagen, og en mulighed for lærere og elever for at skabe øget læring.
 • Dybt forankret i pædagogik tager vi komplekse “cutting edge” teknologier i spil og etablerer praksisnær undervisning, der løfter og letter undervisningen.
 • vi rammesætter motiverende læringsforløb, og skaber ansvar for egen læring hos den enkelte elev.
 • vi udvikler og gennemfører praksisændringer og viser mulighederne i it-baseret undervisning.
 • vi rådgiver og afvikler didaktiske og tekniske kurser for lærere, pædagoger og elever.
 • Vi samarbejder med de førende producenter af såvel hardware som software, udvikler materialer og sammensætter teknologier, der øger muligheden for at de nye muligheder kommer i spil og understøtter faglig udvikling.
 • I 2015 har der været markant fokus på 3d-design og 3d-print, og vi oplever stærkt stigende efterspørgsel på læringsforløb, så vi har udviklet en række Plug-and-Play moduler til Kommuner.

 

Avanceret teknologi i et simpelt setup.

 • Vi anviser værktøjer og apps, der passer til opgaven, eleverne og forløbet. Vi rådgiver alle interessenter inden for læring i teknisk og pædagogiske løsninger og tilgange i forbindelse med virtuelle undervisningsforløb.
 • Vores ambition er at kvalificere læringsmiljøer i et setup, der favner alle læringsbehov og niveauer. Vi ønsker at sikre høj faglighed og skabe en kvalitetssikret undervisning, der bæres af en stærk pædagogik og et skarpt didaktisk fundament, der sikrer alle elever læring i øjenhøjde!
 • Vi faciliterer læringoplevelser, der inddrager den nyeste teknologi, og skaber praksisnær læring.